Upute za izmjeru vrata

1. Dimenzije građevinskog otvora

Građevinski otvor koje je pripremljen za ugradnju vrata treba mjeriti na sljedeći način
A – Visina građevinskog otvora – mjeriti na tri točke te izabrati vrijednost koja je bila najniža
(Ukoliko nema gotovog poda oduzeti za debljinu buduće podloge + 0,5 cm)
B – Širina građevinskog otvora –  mjeriti na tri točke te izabrati vrijednost koja je bila najniža
C – Debljina zida – mjeriti na tri točke te izabrati vrijednost koja je bila najniža
(Ukoliko se mjeri za prostorije u koje se dodaje pločica ili slično dodati na izmjerenu debljinu)

2. Smjer otvaranja

Upute za izmjeru vrata
Kako do nas?
Nazovite nas